nl  en
http://www.vobis-eco.com
natural-scene_wallpapers_48,,.jpg
Over ons

VOBIS is een toonaangevende Europese retailer op het gebied van Consumenten Electronica en toeleverancier van IT-apparatuur voor de consument en het MKB. Omdat VOBIS allerlei electronische en electrische producten op de markt brengt, vindt zij het tot haar verantwoordelijk behoren, om zorg te dragen dat deze producten op een verantwoorde (milieuvriendelijke) wijze worden ingezameld en behandeld (gerecycled), wanneer deze producten overbodig zijn geworden.

 

Verantwoorde verwijdering van E-waste is het belangrijkste doel van VOBIS Eco Solutions. Dit om te verkomen dat deze producten terecht komen op de vuilstort of in de verbrandingsoven, en recycling en hergebruik te maximaliseren. Alleen door op deze manier kunnen we de schaarse natuurlijke hulpbronnen behouden voor de toekomst. De recycling van producten wordt uitgevoerd in state-of-the-art processen (zogenaamde closed-loop). Bijna 100% van het E-waste wordt gerecycled tot weer bruikbare grondstoffen (zero-waste principe ).