nl  en
http://www.vobis-eco.com
aaa-11.jpg
Wat is E-waste ?

E-waste of elektronisch afval, is afval dat bestaat uit defecte of verouderde elektrische en elektronische toestellen. De term verwijst naar componenten die eerder gedumpt dan gerecycleerd worden. Ook onverkochte toestellen worden als elektronisch afval beschouwd. De verwerking van dit afval gebeurt voor een deel in ontwikkelingslanden, waar het ernstige gezondheid- en verontreinigingsproblemen veroorzaakt die toe te schrijven zijn aan gebrek aan insluiting, zoals lekkende stortplaatsen, en aan het verbranden van het afval.   problems. Elektronisch afval is vooral een thema wegens de giftigheid en het kankerverwekkende van enkele substanties indien ze incorrect worden verwerkt. De giftige substanties in elektronisch afval kunnen lood, kwik en cadminum omvatten.  

 

De jaarlijkse hoeveelheid elektronisch afval is enorm, er wordt naar schatting elk jaar 50 miljoen ton E-waste geproduceerd (UNEP rapport). En deze hoeveelheid groeit en groeit. In sommige landen, zoals India, verwacht men een stijging van zo'n 500% in de komende tien jaar. In de Verenigde Staten worden elk jaar 30 miljoen computers weggegooid en in Europa jaarlijks zo'n 100 miljoen telefoons. De Environmental Protection Agency schat dat slechts 15-20% van het E-waste gerecycled wordt De rest van deze elektronica gaat rechtstreeks naar vuilstortplaatsen en verbrandingsinstallaties.