nl  en
http://www.vobis-eco.com
White_night.jpg
Recyclen


 

Overtollige elektronica zoals IT- en telecommunicatie-apparatuur kan worden doorverkocht, gerefurbished, worden ontmanteld voor nuttige toepassing van componenten of gerecycled. Recyclen is de verwerking van gebruikte materialen die niet langer geschikt zijn voor hun oorspronkelijke doel zijn. Bij recyclen wordt een afvalstof omgezet in een nieuw product of een nieuwe grondstof. Dit draagt bij tot vermindering van afval en het behoud van waardevolle materialen. Metalen en vele andere materialen kunnen worden gerecycled en wederom voor onbepaalde tijd worden gebruikt. Dit resulteert in dat natuurlijke (en eindige) hulpbronnen kunnen worden behouden. 

 

Voordelen van Recyclen

  • beschermt en breidt werkgelegenheid uit
  • vermindert de behoefte van storten en verbranding
  • voorkomt dat verontreiniging wordt veroorzaakt door de vervaardiging van producten van natuurlijke grondstoffen
  • bespaart energie
  • vermindert de uitstoot van broeikasgassen die aan wereldwijde klimaatverandering bijdragen
  • bespaart natuurlijke hulpbronnen zoals bijvoorbeeld hout, water en mineralen
  • helpt het milieu voor toekomstige generaties te ondersteunen 

 

 

Recycle stappen

Recyclen omvat de inzameling van recycleerbare materialen die anders beschouwd zouden worden als afval, het sorteren  en verwerken hiervan, zoals  ondermeer vezels, productie van grondstoffen voor nieuwe producten, en natuurlijk de aankoop van gerecycleerde producten. Het verzamelen en verwerken van secundaire materialen, het fabriceren van producten vanuit hergebruikte grondstoffen, en dan het kopen van gerecycleerde producten, maakt de cirkel rond die zorgt voor het algehele succes en de toegevoegde waarde van recyclen. 

 

Stap 1. Inzamelen en verwerken 
Het inzamelen van recyclebare materialen kan op diverse wijzen geschieden, zoals via het opgehaalde (huishoudelijk) afval, via het aangeboden afval in milieustraten, via  de detailhandel (waaronder ook kringloopwinkels) of refund programma's (zoals bijvoorbeeld bij mobiele telefoons). Ongeacht de methode van inzameling, is de volgende etappe van hun reis meestal hetzelfde. Recycleerbare materialen worden verzonden naar een inrichting voor nuttige toepassing om in eerste instantie te worden gesorteerd en vervolgens te worden bereid in verhandelbare grondstoffen voor productiedoeleinden. Recycleerbare materialen en grondstoffen worden gekocht en verkocht net als elke andere grondstoffen en prijzen voor de materialen wijzigen en fluctueren met de markt. 

 

Stap 2. Productie 
Zodra de materialen zijn gesorteerd, gereinigd en bewerkt, zijn de stoffen klaar om het tweede deel van het recyclesproces te ondergaan: de productie. Meer en meer van hedendaagse producten worden vervaardigd uit totale of gedeeltelijke gerecycleerde materialen. Van industriële producten zoals auto's tot huishoudelijke artikelen zoals papieren keukenrollen en plastic wasmiddel flessen. Gerecycleerde materialen ook worden gebruikt in innovatieve toepassingen zoals teruggewonnen glas in rijbaan asfalt of plastic afval in vloerbedekking, park bankjes en bermpaaltjes. 

 

 

Stap 3. Het kopen van gerecycleerde producten
Bij het aankopen van gerecycleerde producten, is de recyclen cirkel rond. Het bewust kopen van gerecycle producten door zowel de overheid, als ook door bedrijven en individuele consumenten, is belangrijk om het recycleproces tot een succes te maken. Als consumenten meer milieuvriendelijke producten eisen, zullen fabrikanten blijven voldoen aan deze vraag door het produceren van kwalitatief hoogwaardige producten uit gerecycled materiaal. 

 

 

Green Computing

Green Computing of Groene IT, verwijst naar ecologisch duurzame inzet van (de nog steeds groeiende hoeveelheid) IT-apparatuur. De doelstellingen van Groene IT zijn: vermindering van het gebruik van gevaarlijke materialen in de geproduceerde apparatuur, de energie-efficiëntie maximaliseren tijdens de levensduur van de apparatuur en de bevordering van de recycleerbaarheid of biologische afbreekbaarheid van de afgedankte apparatuur door wijzigingen in het ontwerpproces (cradle-to-cradle gedachte). Er is blijvend onderzoek nodig om deze doelsteliingen te kunnen bereiken, en er zijn vele initiatieven vanuit zowel de overheden als het bedrijfsleven.

 

 

CO2 uitstoot  

Het gebruik van gerecycleerde materialen en grondstoffen in plaats van maagdelijke materialen tijdens het productieproces van IT apparatuur, vermindert drastisch verontreinigingen, CO2-emissies, maar ook energie- en waterverbruik. Zo wordt de CO2- uitstoot voor elke ton van gerecyclede computers verlaagd met maar liefst ongeveer 4.0 ton.